کفسابی انجمن حمایت از حقوق مردان - خشونت علیه مردان در مجلس

مجلس شورای اسلامی

فمینیست ها

متاسفانه باز هم شاهد بی توجهی مجلس به امور مردان هستیم! مجلسی که با انگ زنان اندکی که دارد همیشه مورد انتقاد فراکسیون زنانش بوده است. فراکسیونی که با وجود نمایندگان انگشت شمار زن در حال گرداندن تمامی مردان آن بر روی یک انگشت خود می باشد.
متاسفانه مردان ایران به دلیل نداشتن هیچ فراکسیونی که برایشان طرح های مفید را پیگیری کند و یا لوایح مفید را در دستور کار قرار دهد تحت ظلم فراکسیون زنان مجلس قرار گرفته است. در چنین وضعیتی صحبت هایی از تشکیل فراکسیون کودکان نیز وجود دارد که از سوی نمایندگان زن مجلس مطرح شده است و آن هم در پی تصویب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست است که بر اساس یکی از مواد آن فرد ی که حضانت کودک را بر عهده دارد پس از رسیدن کودک به سن قانونی،آن هم پس از طی مراحل ناممکن و با رای دادگاه آن هم با شرایط خیلی خیلی خاص و نادر می تواند با فرزند خوانده ازدواج کند. که جیغ فمینیست ها را به هوا بلند کرده است! همان فمینیست هایی که خودشان را برای تصویب قانون فرزند خواندگی دختران مجرد که تبعیضی آشکار بر علیه مردان بود به در و دیوار کوبیدند و به هیچ عنوان صدایش را هم در نیاوردند که ممکن است تبعیضی بر علیه مردان باشد!
و عملا فراکسیون کودکان هم می رود تا تشکیل شود تا فراکسیون زنان ثانی باشد تا با اسم کودکان اما به کام زنان مثل شکارچی کوچکترین قانونی که بخواهد در احقاق حقوق شرعی مردان تصویب شود را با دلایل واهی و به زور جیغ و سر و صداهای فمینیست هایی که معلوم نیست تا چه اندازه در مجلس ما نفوذ پیدا کرده اند و کدام دست ها پشت و حامی آنهاست از گردونه تصویب خارج کند تا هنوز طرح به صحن مجلس نرسیده از پروسه خارج شود و هر قانونی غیر شرعی که به ظاهر به نفع زنان و قطعا به ضرر مردان که با فقه به ظاهر پویا و با خیره سری پس از رد شورای نگهبان مجددا با تغییرات ظاهری و ماستمالی کردن روانه و تصویب می شود را با شدت بیشتری اعمال کنند.
هنوز تصویب لایحه فرزند خواندگی دختران مجرد را که قانونی فساد آور ،تبعیض آمیز، ضد ازدواج و مشوق عدم ازدواج دختران مجرد توام با خطرهای سوء استفاده های جنسی و همجنسگرایی و برده کشی از کودکان معصوم است را فراموش نکرده ایم و هنوز جلوگیری از در نظر گرفتن حق اجازه پدر برای صدور گذرنامه دختران مجرد را توسط فریاد های فمینیستی و جا زدن مردان مجلس فراموش نکرده ایم و هنوز در ذهن داریم که فراکسیونی برای کودکان هم در کنار فراکسیون زنان قرار است تشکیل شود تا مردان بیشتر مورد کم توجهی قرار گیرند و به عنوان یک عضو خانواده زنان و کودکان دارای حق و فراکسیون با شند اما مرد نباشد. زنان معاونتی در ریاست جمهوری داشته باشند تا معاون زنان رئیس جمهور مدام حقوق اسلامی مرد را دروغین بشمارد و آن را ظلم و خشونت علیه زنان معرفی کند و اذهان زنان و دختران این مرز و بوم را با آموزه های فمینیسم اسلامی شستشو دهد اما مردان هیچ فراکسیون و معاونتی برای نجات از این خشونت ها که هر روز حقی از حقوق حقه اسلامیشان را از دست می دهند و هر روز حقیر تر می شوند از دست بدهند و هر روز بیشتر مورد بی توجهی واقع شوند!
اخیرا هم که می بینیم در طرح تعالی خانواده که بنا به  بحران بیکاری در ممکلت و بالارفتن آمار طلاق ناشی از بیکاری و سایر قوانین ناعادلانه ای که توسط همین زنان و بی توجهی مردان مجلس تصویب شده است قرار بود تا کور سوی امیدی باشد برای تحقق منویات رهبری و جلوگیری از پیری جمعیت و نابودی نسل شیعه و مسلمان ایرانی مورد هجوم فمینیستی واقع شده و یکی از مواد آن را که ایجاد اولویت اشتغال به ترتیب برای مردان متاهل،پسران مجرد، زنان سرپرست خانوار و زنان و دختران مجرد بوده است را بنا به تشخیص بزرگواران فمینیست و شانتاژ رسانه ای آنها حذف نموده اند تا مبادا تبعیضی بر علیه زنان باشد. . معلوم نیست در سیستم قانونی و شرعی ما که مرد مسئول تامین معاش خانواده است و مهریه و نفقه می پردازد و بعضا مخارج خواهر و مادر و نفقه اولاد بر دوشش می افتد و بدون داشتن کار از ازدواج محروم می شود در این آشفته بازار بیکاری که دوسال از عمر گرانبهایش صرف خدمت سربازی و دفاع از مرزهای این مملکت می شود و حتی جانش را در این راه می گذارد با برقراری شرایط برابر شغلی با دختری که هیچ یک از این مسئولیت ها را ندارد و بخاطر بیکاری سرزنش نمی شود چگونه است که باید چنین کورسوی امید و چنین ماده عادلانه ای حذف شود؟!!!! البته اکنون که این مطلب را می نویسیم ماده های 9 و 10 این طرح که به ایجاد اولویت اشتغال برای مردان متاهل و مجرد تاکید می کند و در واقع نجات بخش و ایجاد کننده بسیاری از زندگی هاست در کیمیسون بهداشت و با لابی زنان حذف شده که امیدواریم در صحن علنی مجلس از حذف آن جلوگیری شود و به تصویب برسد!

زنان مجلس که ادعا می کنند فمینیست نیستند اما با دادن این شعار برابری عملا چیزی به جز فمینیسم را مطرح نمی کنند! آنها به ماده ای از قانون اساسی اشاره می کنند که دولت مکلف به ایجاد شرایط برابر برای همه است!

و بر این اساس آن را مغایر قانون اساسی می بینند! در صورتی که برقراری شرایط برابر گاهی بنا به مسئولیت هایی که بر دوش مردان است و زنان از آن معاف هستند در گرو ایجاد امتیازاتی برای مردان است تا بتوانند مسئولیت های خود را به خوبی ایفا کنند!این در حالی است که در قانون حمایت از خانواده ای که تصویب شده است در ماده 30 خود همین زنها در مجلس تصویب کرده اند که زن می تواند مخارجی را که از دارایی شخصی اش در خانه شوهرش کرده در کنار مهریه، نفقه، اجرت المثل،شیربها و ... از شوهر بازپس ستاند!!!

دلیل واهی دیگر آنها این است که با این کار تعدادی از زنان و دختران مجرد که نخواسته اند و یا موفق به ازدواج نشده اند بیکار میمانند! که در پاسخ به آنها باید گفت اولا تعداد آنها قلیل است و بخاطر این عده کم به نسبت کل نمی توان کل جامعه را فدا کرد. ثانیا اگر شرایط اشتغال برای مردان جامعه فراهم شود این زنان از حمایت مردان بهره مند می شوند و می توانند با مردان متقاضی ازدواج کنند! چه دلیلی دارد که مثل جوامع غربی که زنان از حمایت مردان بهره مند نیستند زنان نیاز به استقلال و شغل داشته باشند و لزوما شاغل باشند!

بروز این قبیل مشکلات و تجرد دختران و افزایش تعداد آنها  هم  به دلیل همین وضع یک سری قوانین فمینیستی و تاثیرات فرهنگی مخرب فعالان حقوق زن است. و الا که اسلام همه چیز را از قبل پیش بینی کرده است و نیازی به دست و پا زدن اضافی وجود ندارد.

برای زنان سرپرست خانوار و زنان خود سرپرست باید راهکارهای ترویج ازدواج در نظر گرفته شود و حتی دیده شده که برخی از این زنها از فشار تجرد و نیاز روحی و جنسی  حاضر می شوند که هووی یک زن دیگر شوند!

خوب چه اشکالی دارد دو زن به عقد یک مرد مجردی که دوست دارد چند همسر داشته باشد و توانش را هم دارد در آیند!

یا مردانی که همسر خود را از دست داده اند می توانند با اندکی قناعت دو یا سه زن را اداره کنند!

مردانی هم که نمی خواهند چند ازدواج داشته باشند در اسناد نکاحیه این شرط را می پذیرند و زندگی زنان عادی هم هیچگونه خطری تهدید نمی کند!

مشاهده می شود چند همسری همواره پدیده بدی نیست و حکمت بی انتهای خداوند همه شرایط را از قبل پیش بینی کرده است.

اما وقتی فعالان حقوق زن می آیند و به جنگ حقوق مرد و چند همسری می روند و می خواهند به کل نابودش کنند و برای آن قوانین دست و پا گیر وضع می کنند و با مخالفت با طرح تعالی خانواده و اولویت اشتغال مردان آمار زنان بی سرپرست و مطلقه و دختران مجرد را بالا می برند و همه مسیر های منتهی به ازدواج را مسدود می کنند و به دروغ به زنان القا می کنند که وضع این قوانین تبعیض در حق آنهاست چگونه می توان توقع داشت وضعیت بهتر شود؟ تمام مشکلات به دلیل انحراف از دین است و لاغیر!

تمامی این مشکلات قابل حل است به شرطی که اسلام اسلام واقعی باشد نه اسلام فمینیستی که تعبیر برخی فعالان افراطی و غرب زده ی مسلمان نمای حقوق زنان در آن نهاده شده است!

ایجاد شرایط برابر تنها زمانی محقق می شود که مسئولیت های مردان که بیشتر مالی هستند بر دوش زنان هم بیفتد که این کلا کشور را به سمت سیستم سکولار غرب پیش می برد! پر واضح است که نمی شود برای زنان هم قائل به برابری غربی بود و هم حقوق اسلامیشان و مردان را از حقوق اسلامیشان محروم کرد. یعنی اکنون وضعیت این گونه است که بیشتر بود حقوق مرد ولو این که شرعی باشد باید به برابری با زنان برسد و یا در برخی مواقع برای زنان تبعیض مثبت هم در نظر گرفته شود و بیشتر بود حقوق زن باید سفت و محکم سر جایش بماند و هر گونه مرد نشدن زنان ظلم و تبعیض بر علیه زنان اتلاق شود! (خواسته های عملی فعالین حقوق زن در ایران و حامیانشان!!!!)
متاسفانه نمایندگان خیره سر زن همیشه هر قانونی را که دلشان نخواهد به طرق مختلف و با همین بحث های کلیشه ای و تعبیرات بی اساسشان از قانون اساسی به چالش می کشند و البته نظراتشان تنها به درد خودشان و آن عده از فمینیست هایی که این مباحث را برای آنها دیکته می کنند کارایی دارد.

این شیوه مخالفت ها و شلوغکاری ها به شیوه همیشگی زنان مجلس مبدل شده و به دلیل یکی دو موفقیتشان با این شیوه این به عادت آنها تبدیل شده است  و آنها در این زمینه شرطی شده اند!

چیزی که این وسط ناراحت کننده است زنگرایی احمقانه ای است که در میان بسیاری از مسئولین بوجود آمده است که ممکن است در کوتاه مدت برای زنان مفید به نظر برسد اما در دراز مدت به  ضرر آنها خواهد بود!

زیرا تصویب یک چنین قوانینی در غرب که پیش قراول این راه بوده است نتیجه ای جز بدتر شدن شرایط زنان و افزایش تنش میان زن و مرد و بالا رفتن خشونت نسبت به زنان نداشته است و حتی وضع قوانین منع خشونت علیه زنان، به جریح شدن بیشتر مردان افزایش خشونت در مقابل زنان منجر شده است!

زنان مجلس در حالی دارند برای اشتغال زنان خود کشی می کنند که فمینیست ترین زنان غربی که پیر داعیه دار حقوق زنان بوده اند اکنون در اثر تبعات بوجود آمده از فراوانی اشتغال زنان من جمله سقط جنین،کاهش فرزند آوری و پیر شدن جمعیت،بالارفتن آمار تجرد و طلاق به دلیل غرور کاذب زنان ناشی از اشتغال و اجتماعی شدن غلط و تحصیلات و خود اتکایی و ... پشیمان شده اند و زنان را به بازگشت به خانه ها دعوت می کنند! متاسفانه آنها هم تحت فشار یک سری قدرت ها مطالبشان منتشر نمی شود و به تیغ سانسور فمینیست های افراطی گرفتار می شوند و مورد تمسخر واقع می شوند!

آیا زنان فعال حقوق زن در ایران می دانند که با این کارهایشان چه نسل کشی بزرگی بوجود می آورند و چه زندگی هایی را قربانی می کنند؟!!!

ما بارها گفته ایم این کار فراکسیون زنان و معاونت زنان و تشکل های زنان دوستی خاله خرسه و افزایش هزینه و پت و مت بازی است! و عملا کارهای آنها که بخصوص در دو دهه اخیر شدت گرفته است جز رشد فراوانی طلاق و شدت گرفتن دعاوی خانوادگی هیچ پیامد مثبتی نداشته است و همه اینها بخاطر وضع قوانین ناعادلانه و دهن کجی به سبک زندگی ایرانی اسلامی است و ضرباتی که از ناحیه آنها به دین و اعتقادات وارد می شود و تحریفات فرهنگی که از مصاحبات این افراد و کتب و آثار و مجلات و سایت های آنها ایجاد شده است و به مراتب از ماهواره ها و تبلیغات غربی بدتر و مخرب تر است.

آن هم کارهایی  در جهت اشتغال زنان که طبق آمارها بالاترین درصد طلاق در بین شاغلین زن و تحصیل کردگان است، بیشترین آمار دختران مجرد که تن به ازدواج نداده اند در بین دختران شاغل است و کشور در بحران بیکاری به سر می برد که اگر آن پسر مجرد بتواند به جای یک دختر مجرد شاغل شود می تواند یکی از همین دخترهای مجرد را به همسری بگیرد و آمار ازدواج بالا رود و از فساد و فحشا جلوگیری شود از خیانت های جنسی زوجین جلوگیری شود و آمار طلاق پایین بیاید!
کاش نمایندگان مجلس اندکی به مردان هم توجه می کردند. آقایان نماینده شما در زندگی مردم و مردان عادی جامعه نیستید و اصلا متوجه نیستید با این قوانین به شدت زنگرا و از پیش محکوم کردن مردان چه بلایی دارید بر سر خانواده ایرانی اسلامی و سبک زندگی ایرانی اسلامی ما می آورید!
مانده ایم که وقتی این تعداد انگشت شمار زن می توانند این همه مرد را در مجلس کنترل کنند در شرایط برابر ی تعداد یا افزایش تعدادشان در مجلس دیگر چه آتشی می خواهند بسوزانند و بر طبل بی عدالتی و ظلم بر مردان بکوبند و دود آن را به چشم زنان و کودکان کنند تا بهانه های بیشتری برای تصویب قوانین فمینیستی و نابودی بیشتر خانواده پیدا کنند!
مانده ایم که اگر بر اساس فرمایش اخیر آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و عارف تعداد زنان در مجلس و دولت افزایش یابد و به قول آقای هاشمی زنان بتوانند بیشتر در قانون گذاری مداخله کنند با مردان ثابت قدمی چون نمایندگان مجلس که الحق بی عنایتی را در حق مردان ایرانی تمام کرده اند چه سرنوشتی در انتظار این مملکت خواهد بود!

 


نظرات()   
   
coolmath minesweeper
دوشنبه 6 اسفند 1397 08:15
Love post, thank
space cord coolmath
دوشنبه 6 اسفند 1397 08:15
Good post, thank
Can stretching help you grow taller?
پنجشنبه 23 شهریور 1396 16:05
It's remarkable to pay a quick visit this web site and reading the views of all friends
regarding this article, while I am also keen of getting experience.
foot pain
سه شنبه 14 شهریور 1396 19:42
There's definately a great deal to know about this issue.
I love all of the points you have made.
How much can you grow from stretching?
سه شنبه 10 مرداد 1396 23:26
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any
widgets I could add to my blog that automatically tweet
my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you
would have some experience with something like this. Please let me know
if you run into anything. I truly enjoy reading your
blog and I look forward to your new updates.
ستاره
جمعه 19 آذر 1395 14:08
باعث تاسفه که کسانی مثل شما در این مملکت هستند و باعث عقب افتادگی این کشور میشوند به دلیل تبعیض جنسیتی که به آن دامن می زنید چون میزان پیشرفت یک کشور را با چگونگی اوضاع زنان آن جامعه می سنجند
چهارشنبه 27 آذر 1392 09:12
سلطه زن بر مرد ، یکی از سیاستهای مکاران است تا مردها از مردیت ساقط شوند و نتواند با هیچ کج روی مقابله کنند و مکاران مفسد با خیال راحت فساد کنند . جامعه ای سالم می ماند که مردان سلحشور و مصلح داشته باشد . هیچ وقت زنان برای مقابله با فساد ، خودشان را به خطر نمی اندازند . پس مفسدان می توانند با زنان مسلط ، کنار آیند ولی نمی تواند با مردان مسلط ، کنار آیند .
شنبه 23 آذر 1392 09:36
در جوامع عقب افتاده هر فرد یا گروهی وابسته به یک کشور غربی است و باید دستورات آن کشور را عملی کند .
شنبه 23 آذر 1392 09:34
کسانی که سعی دارند که داشتن فرزندخوانده را برای دختران مجرد مجاز کنند (البته نمی دانم موفق شدند یا نه) به این علت است که خوب از اوضاع جامعه خبر دارند و به خوبی می دانند که :
در یک جامعه محدود(ایران) ، مرد مجبور است برای ارضای جنسی باج دهد اما زن هر وقت اراده کند با «هزینه یک چشمک» به خواسته خود می رسد و هزاران داوطلب او را ارضا می کنند و از طرفی چون حقوق پدران به دختران ترشیده می رسد ، دختران نه نیاز جنسی دارند و نه نیاز مالی ، پس فقط می ماند نیاز به داشتن بچه ، که این هم از طریق این قانون حل می شود . اگر جامعه آزاد بود مهم نبود که دختران مجرد هم دارای این حق شوند ولی وقتی مقررات جامعه گزینشی و سواستفاده گرانه است پس باید با چنین قوانینی مبارزه کرد .
برید بترکونید این دروغگو را
جمعه 22 آذر 1392 12:43
1.وزن مغز مردان به نسبت از زنان بیشتر است
2.زنان به دلیل چند بعدی بودن ذهن توانایی تمرکز بر روی یک موضوع را ندارند
3.تمام رکوردهای دنیا در دست مردان ایت حتی آشپزی
4.در شطرنج که ذهنی است و نیازی به جسم ندارد برای مبارزه با مردان کامپیوترهای عظیم را بکار میگیرند در حالیکه زنان جایی در این جا ندارند
سامان به بی نام
جمعه 22 آذر 1392 01:18
کجایید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بی نام به سامان
جمعه 22 آذر 1392 01:14
آقا سامان تو وبلاگت تو پیام خصوصی آدرس دادم کجا بیای . من همون جا منتظرتون هستم
سامان به بی نام
جمعه 22 آذر 1392 00:51
سلام
تو یاهو مسنجر نمی تونم پیداتون کنم. از کجا باهات انلاین صحبت کنم ، من الان انلاینم.
بی نام به سامان
جمعه 22 آذر 1392 00:31
آقا سامان تو وبلاگت برات پیام گذاشتم .
سامان به بی نام
جمعه 22 آذر 1392 00:02
سلام
بله كارتون دارم ، اگه آی دی برای گفتگو دارین ر یه نظر خصوصی در وبلاگم بذارین و یه قرار باهام بذارین.
بی نام به سایت
پنجشنبه 21 آذر 1392 21:54
آقا میلاد چند تا پیام برات گذاشتم . نمیدونم دستت رسید یا نه ؟ آیا اون درخواستی که کردم امکان پذیره ؟
پاسخ انجمن حمایت از حقوق مردان : سلام
در انجمن یا وبلاگ شخصی ام؟
اگر در وبلاگ شخصی می فرمایید متاسفانه بنده درخواستی را ندیدم.
اگر در انجمن می فرمایید چنانچه در نظرات نباشد و از طریق ارتباط با مدیر سایت یا ارتباط با ما پیام داده باشید، صرفا مدیر انجمن آنها را بررسی می کند.
ضمنا نام شما مشخص نیست و در صورتی که در بخش مدیر سایت فرمایشی داشته باشید برای ما قبل شناسایی نخواهد بود و در میان تعداد از پیشنهاداتی که می شود تشخیص آن که شما هستید برای ما ممکن نیست.
لطفا یک مشخصه ای از خودتان برای ما تعیین کنید تا با آن نظرات شما شناسایی شود.
همچینن بنده در روزهای تعطیل معمولا از اینترنت استفاده نمی کنم و برخی اوقات شرایط کاری ام مثل اوقات ماموریت سبب می شود دیرتر به چک کردن پیام هایم بپردازم. اگر برخی اوقات دیر پاسخ می دهم پوزش مرا بپذیرید.
یا علی مدد...
سامان به بی نام
پنجشنبه 21 آذر 1392 21:42
سلام من میخواستم با شما صحبت کنم دروبلاگ من اگه میشه یه زمانی بگذارید یا طی نظر خصوصی در وبلاگم یه آی دی به من بدید.
آحسان
پنجشنبه 21 آذر 1392 19:51
من متوجه نمیشم . نفقه چرا باید به زن شاغل داده بشه ؟
چرا قانون نفقه بازنگری نمیشه . زن شاغل كه پول داره نفقه نباید بهش تعلق بگیره . اگه مشكل تمكین هست عیب نداره . نفقه و تمكین هر دو رو بردارند .
تو این مسائل زن و شوهر میتونن با هم توافق بكنن .
میتونن توافق كنن كه زن شاغل باشه یا خانه دار . اگه خانه دار بود زن تو خونه كار میكنه و شوهر هم بیرون . پولی كه مرد بدست میاره رو میارن با هم زندگی میكنن .
اگر شاغل بود هم هر كسی باید خرج خودش رو در بیاره . تو خونه هم كارهای خونه رو با هم تقسیم كنند . مثلا غذا پختن با زن نظافت هم با مرد . اینطوری اجرت المثل هم معنی نداره . هر كس واسه زندگی خودش تلاش میكنه . اگر هم نمیتونن سر این مسائل توافق كنند بهتره طلاق بكیرند یا از قبل ازدواج ببینن اگه توافقشون نشد اصلا ازدواج نكنن .
مگر حضرت فاطمه (س) از حضرت علی (ع) اجرت المثل گرفته ؟ تازه زمان قدیم كه نون تو تنور میپختن . كارها خیلی سخت تر بوده .
من هرچی فكر میكنم نمیفهمم چرا باید بخاطر فشار دادن دكمه ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی و جاروبرقی به زن اجرت المثل داد ؟
آحسان
پنجشنبه 21 آذر 1392 19:25
من متوجه نمیشم . نفقه چرا باید به زن شاغل داده بشه ؟
چرا قانون نفقه بازنگری نمیشه . زن شاغل كه پول داره نفقه نباید بهش تعلق بگیره . اگه مشكل تمكین هست عیب نداره . نفقه و تمكین هر دو رو بردارند .
تو این مسائل زن و شوهر میتونن با هم توافق بكنن .
میتونن توافق كنن كه زن شاغل باشه یا خانه دار . اگه خانه دار بود زن تو خونه كار میكنه و شوهر هم بیرون . پولی كه مرد بدست میاره رو میارن با هم زندگی میكنن .
اگر شاغل بود هم هر كسی باید خرج خودش رو در بیاره . تو خونه هم كارهای خونه رو با هم تقسیم كنند . مثلا غذا پختن با زن نظافت هم با مرد . اینطوری اجرت المثل هم معنی نداره . هر كس واسه زندگی خودش تلاش میكنه . اگر هم نمیتونن سر این مسائل توافق كنند بهتره طلاق بكیرند یا از قبل ازدواج ببینن اگه توافقشون نشد اصلا ازدواج نكنن .
مگر حضرت فاطمه (س) از حضرت علی (ع) اجرت المثل گرفته ؟ تازه زمان قدیم كه نون تو تنور میپختن . كارها خیلی سخت تر بوده .
من هرچی فكر میكنم نمیفهمم چرا باید بخاطر فشار دادن دكمه ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی و جاروبرقی به زن اجرت المثل داد ؟
رضا
چهارشنبه 20 آذر 1392 20:35
نمونه های مشابه این خیلی زیاده. کافیه برید تو ویکی پدیای انگلیسی رده ی خشونت علیه مردان را مشاهده کنید. متاسفانه خشونت زنان خیلی وحشتناک و حیوانیه و اغلب مردان قربانی با شکنجه کشته می شن اما پخش اینجور اخبار به نظر من به جای اثر مثبت باعث میشه زنان ایرانی هم یاد بگیرند. به هر حال من به نسل جدید دختران ایرانی اصلا اعتماد ندارم چون توسط جو فمینیستی خوی حیوانی پیدا کردن و میزان یادگیری شون در زمینه های مردستیزی بالاست. این نوع خشونت ها بیشتر در بین زنان چینی شایع است.
در رابطه با پست هم باید بگم نمایندگان مجلس یک مشت مفت خور بی درد هستند و گندهایی که به جامعه می زنن متوجه خودشون نمیشه چون اونا اصلا در بین مردم حضور ندارند. اونا برای کسب مقام و قدرت حاضرند هر کاری بکنند، نمی بینید وقتی جلسه شون از تلویزیون پخش میشه دارن عین بچه ها به همدیگه متلک می پرونند؟! آنکه در ساحل است حال غرقه در دریا را کی داند؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین پست ها
html] [/html]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic