تبلیغات
کفسابی انجمن حمایت از حقوق مردان - رییس کمیته صیانت از خانواده: وجود 2044 زندانی مهریه و 12 میلیون پرونده جاری درباره طلاق

طلاق مهریه

رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران گفت: در قانون‌گذاری قاعده در کف قرار می‌گیرد، اما سیستم قانون‌گذاری ما هرم معکوس است که باعث اختلافات و سوءاستفاده از مواد قانونی شده است. ابهام قانون، کسر و اضافه‌کردن قوانین به شکل تجربه ناپخته، وجود گریزگاه در قانون و تدوین غیرماهرانه قانون، موجب تنش‌های شدید خانوادگی شده است و زنان و مردان در برزخ وظایف و منافع قرار دارند.
در این نشست، حجت‌الاسلام جعفر ساوالان‌پوراردبیلی؛ مدیرعامل مؤسسه فرهنگی خانواده امین و رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران، سخنانی با موضوع «تأثیر نظام حقوقی خانواده در ایران بر کاهش ازدواج و افزایش طلاق» ارایه کرد. وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به سیر قوانین خانواده در صد سال اخیر ایران بیان داشت: از سال 1314 قانون مدون خانواده در ایران را داشتیم که این قانون استوار بر مبنای شریعت بود. البته، باید بگویم که شریعت نظر یک مجتهد است که مجتهد دیگر می‌تواند آن را ابطال کند و یک امر ثابت نیست. در واقع، شریعت قطعی نیست و خدا مبانی‌ای دارد که ما از آن مبانی برداشت می‌کنیم.

وی گفت: مهرانگیز دولتشاهی در سال 1348 لایحه حمایت از خانواده را ارایه داد که سال 53 این لایحه تکمیل شد. شیرازه این لایحه و مواد اصلی آن هم عبارت بود از دادن حق طلاق در مواردی به زن، داشتن حق حضانت برای زنان، تعیین سن ازدواج برای دختران 18 و برای پسران 20 سال، تأسیس دادگاه خانواده، محدودکردن چندهمسری و طلاق توافقی. پس از انقلاب و در تاریخ 7 اسفند سال 57 این قانون به دلیل مخالفت با شریعت ملغی شد و ما به قانون سال 1314 بازگشتیم.

وجود 12 میلیون پرونده درباره خانواده و طلاق
اردبیلی افزود: در سال 1391 با ده سال چالش؛ یعنی از سال 81 تا 91 دوباره به همان لایحه حمایت از خانواده سال 48 برگشتیم و با ذکر عنوان عسروحرج، حق طلاق در مواردی به زن بازگشت. در قانون سال 91 به حق حضانت برای زنان هم اشاره شده است، همچنین محدودکردن سن ازدواج دختران هم آمده که البته این سن 13 سال ذکر شده است. محدودکردن چندهمسری به شرط پذیرش دادگاه و طلاق توافقی هم جزو لوایح اخیر است. این رفتار حقوقی و رفت و بازگشت، یک شوک برای جامعه است؛ تاجایی‌که اعلام شده است حدود 12 میلیون پرونده درباره خانواده و طلاق داریم.

نگاه غیرکارشناسانه در تدوین قوانین
مدیر مؤسسه خانواده امین در خصوص تضادهای قانونی بیان داشت: نظام جامعه ما در گذشته سنتی و عرفی بود، اما وارد جامعه مدرن شدیم. از سوی دیگر، رفت و برگشت‌ها به قوانین شریعت در کشور و برخی از قوانین که مطابق اسلام نیست، بلکه مطابق با مصلحت تنظیم شده، آسیب قانونی و اجتماعی ایجاد کرده است. اکنون دولت به‌عنوان دستگاه اجرایی یک نظام، مکلف بی‌تکلیف است و مسئولی برای نظام خانواده و ازدواج وجود ندارد، اما همه راجع به آن حرف می‌زنند. البته، تلاش‌هایی هم صورت می‌گیرد، اما بی تکلیف هستند؛ چون قانون این مسئله را پیش‌بینی نکرده است. از سوی دیگر، حمایت‌های غیرلازم و نمادینی مانند وام‌دادن یا برگزاری جشن‌های ازدواج صورت می‌گیرد؛ درحالی‌که باید به مردم راهکار ارایه دهیم. در تدوین قوانین و طرح‌های مختلف نیز نگاه غیرکارشناسانه‌ای حاکم است. به دلیل روشن‌نبودن مسایل اجتماعی نیز قانون‌گذار در تدوین قانون بلاتکلیف است.

واردکردن نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و نحله در دیون عام، واضح‌ترین خیانت بود
وی ضمن بیان این مطلب که واردکردن نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و نحله در دیون عام، واضح‌ترین خیانت بود، خاطرنشان کرد: کسی که چک بلامحل می‌کشد را دستگیر و زندانی می‌کنند، اما آیا با نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و نحله هم باید همین‌گونه برخورد شود؟ قرارگرفتن این موارد جزو دیون عام این بلا را بر سر جامعه آورده است. با قوانین فعلی، زن می‌تواند به راحتی استشهادیه‌ای به دروغ جمع کند و مرد را به دلیل عدم پرداخت نفقه دستگیر کند. از آن سو، مرد هم می‌تواند درحالی‌که همسر او در یک خانه زندگی می‌کند، خانه دیگری اجاره کند و دادخواست عدم تمکین بدهد. ابلاغیه هم به خانه دوم می‌رود و چون زن آن‌جا نیست، رأی عدم تمکین صادر می‌شود. با این قوانین، درگیری زن و شوهر که براساس عاطفه در کنار هم هستند، به سمت درگیری‌هایی شبیه درگیری‌های بازار می‌رود.

830 هزار نفر ورود و خروج به زندان برای مهریه داریم
اردبیلی اظهار داشت: ماده 53 لایحه اخیر حمایت از خانواده می‌گوید که اگر مرد نفقه همسر، فرزندان یا پدر و مادرش را پرداخت نکند، آن‌ها می‌توانند از او شکایت کنند و سه مجازات برای او در نظر گرفته شده است. مجازات اول بازداشت است، مجازات دوم این است که حق طلاق برای زوجه ثبت می‌شود و مجازات سوم این است که حق برداشت از اموال مرد پیدا می‌شود. آیا به نظر شما زندگی زن و مردی که مرد بازداشت و اموال او ضبط می‌شود، سامان پیدا می‌کند؟ 830 هزار نفر ورود و خروج به زندان برای مهریه داریم که اینها مبلغی علیه ازدواج و زنان می‌شوند و مردان دیگری که تجربه آن‌ها را می‌بینند از ازدواج پرهیز می‌کنند.

طبق آمار قوه قضاییه 2044 نفر به دلیل ندادن مهریه در زندان هستند
رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران گفت: طبق ماده 22 لایحه حمایت از خانواده مهریه تا 110 سکه مشمول دیون و عام و در صورت عدم پرداخت شامل مجازات می‌شود. ماده 1085 قانون مدنی می‌گوید زن می‌تواند تا مهریه نگیرد تمکین ندهد و مرد هم باید مهریه و نفقه را قانوناً بدهد. طبق آمار قوه قضاییه 2044 نفر به دلیل ندادن مهریه در زندان هستند. چرا این اتفاق افتاده است؟

هرم معکوس قوانین در ایران
وی با اشاره به هرم معکوس قوانین در ایران عنوان داشت: در قانون‌گذاری قاعده در کف قرار می‌گیرد، اما سیستم قانون‌گذاری ما هرم معکوس است که باعث اختلافات و سوءاستفاده از مواد قانونی شده است. ابهام قانون، کسر و اضافه‌کردن قوانین به شکل تجربه ناپخته، وجود گریزگاه در قانون و تدوین غیرماهرانه قانون موجب تنش‌های شدید خانوادگی شده است و زنان و مردان در برزخ وظایف و منافع قرار دارند. در حال حاضر مشخص نیست که زنان، کارمند یا شریک زندگی هستند. شریک مفهوم غربی است، اما اسلام می‌گوید زن کارمند است و مهریه و نفقه می‌گیرد، اما باید تمکین کند و اجازه خروج ندارد. قانون ابهام دارد. زنان هم جایی که لازم است خود را شریک و جایی که لازم است خود را کارمند می‌بینند.

مدیرعامل مؤسسه خانواده امین با اشاره به مسئولیت دولت و حاکمیت تصریح کرد: یک زن اول شهروند یک کشور و بعد فرزند پدرش است، اما دولت از مسئولیت‌های خود جا خالی می‌دهد و زن را شهروند نمی‌داند. زن اگر بداند بعد از طلاق زندگی او نرمال است و بیمه، کار و خانه دارد، نیازی ندارد که شوهر خود را زندانی کند. دولت نمی‌تواند نقش عرضی داشته باشد، دولت باید در فرهنگ و سیاست‌گذاری کلی وارد شود و حق ورود به مسایل جزیی را ندارد. دولت باید به صورت کلان کار کند، نه این‌که در جزییات مردم را متوقع کند.

سطح تعهدات حقوقی بین همسران برابر نیست
رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران خاطرنشان کرد: سطح تعهدات حقوقی بین همسران برابر نیست و همه تعهدات مالی برعهده مرد است و زن تنها تعهد اخلافی دارد. درواقع، بی‌تعهدی در برابر تعهدخواهی کار غلطی است.‌ سطح کیفرهای قضایی هم برابر نیست. مرد اگر نفقه ندهد دستگیر می‌شود، اما زن برای ترک خانه دستگیر نمی‌شود. جدایی و طلاق نتیجه همین تضادهاست و قوانین به دلیل ضعفی که دارند، بخش عمده‌ای از طلاق‌ها را هدایت می‌کنند.

وی در جمع‌بندی صحبت‌های خود گفت: نبود سازمان متکفل امور خانواده، فقدان قانون کارا و هوشمند، اخذ تعهدات قانونی خارج از توان زوج، کیفرهای نابرابر در تعهدات قانونی، تحمیل عرفی مقدمات ازدواج بر زوجین، فقدان مشاوران و مراکز کارآمد در امر ازدواج و طلاق، فقدان مهارت‌های زندگی و سوءاستفاده از قانون، بهادادن به رفتارهای نمادین بدون درست کردن اصول باعث افزایش طلاق شده است و زنان تنها و مردان رها، محصول این اتفاقات هستند. این آسیب‌ها باید از آموزش‌های مدرسه و تربیت و انتخاب همسر درست شود. 


نظرات()   
   
Leandro Martins de Almeida
پنجشنبه 29 فروردین 1398 15:33
If some one needs expert view concerning blogging then i advise him/her to pay a visit this webpage, Keep up the
pleasant work.
Leandro Martins de Almeida
پنجشنبه 29 فروردین 1398 04:21
It's really a nice and helpful piece of info. I'm satisfied that you simply shared this helpful information with us.
Please keep us informed like this. Thanks for sharing.
Anja
شنبه 24 فروردین 1398 08:40
If you would like to take much from this piece of writing then you have to apply such strategies to your won weblog.
Barrett
سه شنبه 20 فروردین 1398 16:04
Awesome blog! Is your theme custom made or did
you download it from somewhere? A design like yours with
a few simple adjustements would really make my blog jump
out. Please let me know where you got your theme.
With thanks
Bichara Previc
یکشنبه 18 فروردین 1398 11:47
I was recommended this blog by my cousin. I'm not sure whether this post
is written by him as no one else know such detailed about my
difficulty. You're incredible! Thanks!
Twyla
جمعه 9 فروردین 1398 13:58
You actually make it seem so easy with your presentation but I find
this matter to be actually something that I think I would
never understand. It seems too complex and extremely broad for
me. I am looking forward for your next post, I'll
try to get the hang of it!
Carlos Magno Nunes Barcelos
چهارشنبه 7 فروردین 1398 11:25
Great site you have here but I was curious if you knew of any community
forums that cover the same topics discussed in this article?
I'd really like to be a part of community where I can get advice from
other experienced individuals that share the same interest.
If you have any recommendations, please let me know.
Thanks!
Barbra
دوشنبه 5 فروردین 1398 05:51
Your method of explaining the whole thing in this paragraph is actually fastidious, all can effortlessly know it, Thanks a lot.
Christena
دوشنبه 5 فروردین 1398 04:13
I am really delighted to read this blog posts which
carries lots of valuable information, thanks for providing such statistics.
tinyurl.com
دوشنبه 5 فروردین 1398 01:58
Good info. Lucky me I discovered your website by
chance (stumbleupon). I've saved as a favorite for later!
Kennith
جمعه 24 اسفند 1397 22:47
Hi, I want to subscribe for this webpage to take most recent updates, so where can i do it please
help.
Luigi
سه شنبه 14 اسفند 1397 23:55
Aw, this was a really good post. Spending some time and actual effort to produce a
top notch article… but what can I say… I put
things off a whole lot and don't manage to get nearly
anything done.
Aundrea
سه شنبه 7 اسفند 1397 01:56
Having read this I thought it was extremely enlightening.
I appreciate you taking the time and energy to put this short article together.
I once again find myself spending way too much time both reading and posting comments.
But so what, it was still worth it!
space cord coolmath
پنجشنبه 2 اسفند 1397 06:21
I like the post, thank
math playground green mission
پنجشنبه 2 اسفند 1397 06:21
I like the blog of you
Tisha
جمعه 26 بهمن 1397 18:20
And this is an investment risk worth taking.
Sung
یکشنبه 21 بهمن 1397 18:07
Thank you on your curiosity in Funding Advice.
brazil flag meaning
جمعه 12 بهمن 1397 21:50
Why people still make use of to read news papers
when in this technological world everything is available on net?
Danae
چهارشنبه 10 بهمن 1397 13:56
Hi there, I log on to your blog on a regular basis. Your humoristic style
is awesome, keep up the good work!
Wilhelmina
جمعه 5 بهمن 1397 08:15
Awesome site you have here but I was wondering if you
knew of any community forums that cover the same topics discussed in this article?
I'd really love to be a part of community where I can get opinions from
other experienced individuals that share the same interest.
If you have any suggestions, please let me know.
Appreciate it!
Daniel Dantas
سه شنبه 18 دی 1397 02:53
First off I would like to say wonderful blog! I had a
quick question in which I'd like to ask if you do not mind.
I was interested to find out how you center yourself and clear your thoughts prior
to writing. I have had difficulty clearing my mind in getting my ideas out.

I truly do take pleasure in writing however it just seems
like the first 10 to 15 minutes are wasted just trying to figure out
how to begin. Any suggestions or tips? Appreciate it!
no dig fence installation lowes
چهارشنبه 28 آذر 1397 09:32
6' wood fences run about 1$18.00 a foot.
financial planning and analysis manager
یکشنبه 11 آذر 1397 02:38
The correct advice can prevent time and money.
acting schools near me
سه شنبه 17 مهر 1397 10:26
Most actors make investments their time and efforts poorly.
Can Pilates make you look taller?
شنبه 25 شهریور 1396 18:06
Thank you, I have just been searching for info about this topic for a while and
yours is the greatest I've came upon so far. But, what concerning the conclusion?
Are you positive concerning the source?
سه شنبه 29 دی 1394 19:08
مسلم..خاک تو سر خونوادت ..مثلا تحصیل کرده ان اما یه ذره شعور ندارن..بهشون بگو مگه زندگی فقط پوله..
+
پنجشنبه 8 مرداد 1394 21:16
مسلم عزیز:
شعری که درج فرمودید عالی بود... مرسی داداشی.
+
پنجشنبه 8 مرداد 1394 21:16
مسلم عزیز:
شعری که درج فرمودید عالی بود... مرسی داداشی.
مسلم
پنجشنبه 8 مرداد 1394 15:17
تاوان می‌دهم

تاوان تمامی مردان ظالم جهان را

به تو که مدعی رنج تمامی زنان جهانی

اما هنوز

به دستان نوازشم بدبینی

دستانم را

به رنگ پنجه‌ی گرگی می‌بینی

در پوشش سفید عشق

کمین گرفته

در کنار کلبه‌ات

دندان تیز کرده

برای دریدن معصومیت تو

***

اما من

مسیح‌وار

بر شانه‌های خونینم

صلیب سنگین گناهان دیگران را

به سوی جُلجُتای آزارهای تو می‌برم

باورم کن

من روح یهودا در پیکر مسیح نیستم

به تصلیبم فتوا نده

همجنسانم اگر

کتک زده‌اند

آزار داده‌اند

حرمت شکسته‌اند

اسید پاشیده‌اند

کشته‌اند و سوزانده‌اند

بی‌وفایی کرده‌اند

مرا به آتش مجازاتشان مسوزان

***

اگر در سرزمینم

تهمت زن‌ذلیلی

برای مردان

دشنامی زهرآگین است

اما تحسین مردذلیلی

برای زنان

تاج سروری دنیا و آخرت است

به من که به این میراثِ تبارم

پشت کرده‌ام

فرصتی بده

تا به گودال پشیمانی نیفتم

گرچه

وسوسه‌ی همرنگ جماعت شدن

روز و شب رهایم نمی‌کند

***

در این عشای ربانی

تاوان خواهم داد

گناه تمامی مردان جهان را

با روح و جسمم

که در هیچ نان و شرابی نمی‌یابی

به تو

گرچه فرق یهودا و مسیح را نمی‌دانی

***

محسن مردانی


جُلجُتا = تپه‌ای در اورشلیم(بیت‌المقدس) قدیم که به باور مسیحیان، عیسی مسیح مجبور شد صلیبی چوبی را بر روی دوشش بر فراز آنجا ببرد و سپس برآن به صلیب کشیده شد. اما به باور مسلمانان، خداوند ظاهر یهودای خائن را به شکل مسیح تغییر داد و کشته شد و مسیح به آسمان عروج کرد.

عشای ربانی= مراسمی که کلیسا معتقد است مسیح در شام آخرش با خوراندن نان و شراب(تمثیلی از جسم و روح خودش) به حواریون گناهانشان را بخشید. این مراسم به نیت آمرزش گناه مسیحیان (و حتی تاوان گناه آدم و حوا که به گردن تمام بشر است) در کلیساها تکرار می‌شود.

مسلم : زیاد معلوم نیس چی میگه . ولی به نظرم میگه به خاطر ظلمی که سالهای قبل مردها به زنها روا داشتن به من بدبین نباش .
مسلم
پنجشنبه 8 مرداد 1394 15:02
نظر پایینی نوشته ی من بود.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
آخرین پست ها
html] [/html]