تبلیغات
کفسابی انجمن حمایت از حقوق مردان - رییس کمیته صیانت از خانواده: وجود 2044 زندانی مهریه و 12 میلیون پرونده جاری درباره طلاق

طلاق مهریه

رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران گفت: در قانون‌گذاری قاعده در کف قرار می‌گیرد، اما سیستم قانون‌گذاری ما هرم معکوس است که باعث اختلافات و سوءاستفاده از مواد قانونی شده است. ابهام قانون، کسر و اضافه‌کردن قوانین به شکل تجربه ناپخته، وجود گریزگاه در قانون و تدوین غیرماهرانه قانون، موجب تنش‌های شدید خانوادگی شده است و زنان و مردان در برزخ وظایف و منافع قرار دارند.
در این نشست، حجت‌الاسلام جعفر ساوالان‌پوراردبیلی؛ مدیرعامل مؤسسه فرهنگی خانواده امین و رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران، سخنانی با موضوع «تأثیر نظام حقوقی خانواده در ایران بر کاهش ازدواج و افزایش طلاق» ارایه کرد. وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به سیر قوانین خانواده در صد سال اخیر ایران بیان داشت: از سال 1314 قانون مدون خانواده در ایران را داشتیم که این قانون استوار بر مبنای شریعت بود. البته، باید بگویم که شریعت نظر یک مجتهد است که مجتهد دیگر می‌تواند آن را ابطال کند و یک امر ثابت نیست. در واقع، شریعت قطعی نیست و خدا مبانی‌ای دارد که ما از آن مبانی برداشت می‌کنیم.

وی گفت: مهرانگیز دولتشاهی در سال 1348 لایحه حمایت از خانواده را ارایه داد که سال 53 این لایحه تکمیل شد. شیرازه این لایحه و مواد اصلی آن هم عبارت بود از دادن حق طلاق در مواردی به زن، داشتن حق حضانت برای زنان، تعیین سن ازدواج برای دختران 18 و برای پسران 20 سال، تأسیس دادگاه خانواده، محدودکردن چندهمسری و طلاق توافقی. پس از انقلاب و در تاریخ 7 اسفند سال 57 این قانون به دلیل مخالفت با شریعت ملغی شد و ما به قانون سال 1314 بازگشتیم.

وجود 12 میلیون پرونده درباره خانواده و طلاق
اردبیلی افزود: در سال 1391 با ده سال چالش؛ یعنی از سال 81 تا 91 دوباره به همان لایحه حمایت از خانواده سال 48 برگشتیم و با ذکر عنوان عسروحرج، حق طلاق در مواردی به زن بازگشت. در قانون سال 91 به حق حضانت برای زنان هم اشاره شده است، همچنین محدودکردن سن ازدواج دختران هم آمده که البته این سن 13 سال ذکر شده است. محدودکردن چندهمسری به شرط پذیرش دادگاه و طلاق توافقی هم جزو لوایح اخیر است. این رفتار حقوقی و رفت و بازگشت، یک شوک برای جامعه است؛ تاجایی‌که اعلام شده است حدود 12 میلیون پرونده درباره خانواده و طلاق داریم.

نگاه غیرکارشناسانه در تدوین قوانین
مدیر مؤسسه خانواده امین در خصوص تضادهای قانونی بیان داشت: نظام جامعه ما در گذشته سنتی و عرفی بود، اما وارد جامعه مدرن شدیم. از سوی دیگر، رفت و برگشت‌ها به قوانین شریعت در کشور و برخی از قوانین که مطابق اسلام نیست، بلکه مطابق با مصلحت تنظیم شده، آسیب قانونی و اجتماعی ایجاد کرده است. اکنون دولت به‌عنوان دستگاه اجرایی یک نظام، مکلف بی‌تکلیف است و مسئولی برای نظام خانواده و ازدواج وجود ندارد، اما همه راجع به آن حرف می‌زنند. البته، تلاش‌هایی هم صورت می‌گیرد، اما بی تکلیف هستند؛ چون قانون این مسئله را پیش‌بینی نکرده است. از سوی دیگر، حمایت‌های غیرلازم و نمادینی مانند وام‌دادن یا برگزاری جشن‌های ازدواج صورت می‌گیرد؛ درحالی‌که باید به مردم راهکار ارایه دهیم. در تدوین قوانین و طرح‌های مختلف نیز نگاه غیرکارشناسانه‌ای حاکم است. به دلیل روشن‌نبودن مسایل اجتماعی نیز قانون‌گذار در تدوین قانون بلاتکلیف است.

واردکردن نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و نحله در دیون عام، واضح‌ترین خیانت بود
وی ضمن بیان این مطلب که واردکردن نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و نحله در دیون عام، واضح‌ترین خیانت بود، خاطرنشان کرد: کسی که چک بلامحل می‌کشد را دستگیر و زندانی می‌کنند، اما آیا با نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و نحله هم باید همین‌گونه برخورد شود؟ قرارگرفتن این موارد جزو دیون عام این بلا را بر سر جامعه آورده است. با قوانین فعلی، زن می‌تواند به راحتی استشهادیه‌ای به دروغ جمع کند و مرد را به دلیل عدم پرداخت نفقه دستگیر کند. از آن سو، مرد هم می‌تواند درحالی‌که همسر او در یک خانه زندگی می‌کند، خانه دیگری اجاره کند و دادخواست عدم تمکین بدهد. ابلاغیه هم به خانه دوم می‌رود و چون زن آن‌جا نیست، رأی عدم تمکین صادر می‌شود. با این قوانین، درگیری زن و شوهر که براساس عاطفه در کنار هم هستند، به سمت درگیری‌هایی شبیه درگیری‌های بازار می‌رود.

830 هزار نفر ورود و خروج به زندان برای مهریه داریم
اردبیلی اظهار داشت: ماده 53 لایحه اخیر حمایت از خانواده می‌گوید که اگر مرد نفقه همسر، فرزندان یا پدر و مادرش را پرداخت نکند، آن‌ها می‌توانند از او شکایت کنند و سه مجازات برای او در نظر گرفته شده است. مجازات اول بازداشت است، مجازات دوم این است که حق طلاق برای زوجه ثبت می‌شود و مجازات سوم این است که حق برداشت از اموال مرد پیدا می‌شود. آیا به نظر شما زندگی زن و مردی که مرد بازداشت و اموال او ضبط می‌شود، سامان پیدا می‌کند؟ 830 هزار نفر ورود و خروج به زندان برای مهریه داریم که اینها مبلغی علیه ازدواج و زنان می‌شوند و مردان دیگری که تجربه آن‌ها را می‌بینند از ازدواج پرهیز می‌کنند.

طبق آمار قوه قضاییه 2044 نفر به دلیل ندادن مهریه در زندان هستند
رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران گفت: طبق ماده 22 لایحه حمایت از خانواده مهریه تا 110 سکه مشمول دیون و عام و در صورت عدم پرداخت شامل مجازات می‌شود. ماده 1085 قانون مدنی می‌گوید زن می‌تواند تا مهریه نگیرد تمکین ندهد و مرد هم باید مهریه و نفقه را قانوناً بدهد. طبق آمار قوه قضاییه 2044 نفر به دلیل ندادن مهریه در زندان هستند. چرا این اتفاق افتاده است؟

هرم معکوس قوانین در ایران
وی با اشاره به هرم معکوس قوانین در ایران عنوان داشت: در قانون‌گذاری قاعده در کف قرار می‌گیرد، اما سیستم قانون‌گذاری ما هرم معکوس است که باعث اختلافات و سوءاستفاده از مواد قانونی شده است. ابهام قانون، کسر و اضافه‌کردن قوانین به شکل تجربه ناپخته، وجود گریزگاه در قانون و تدوین غیرماهرانه قانون موجب تنش‌های شدید خانوادگی شده است و زنان و مردان در برزخ وظایف و منافع قرار دارند. در حال حاضر مشخص نیست که زنان، کارمند یا شریک زندگی هستند. شریک مفهوم غربی است، اما اسلام می‌گوید زن کارمند است و مهریه و نفقه می‌گیرد، اما باید تمکین کند و اجازه خروج ندارد. قانون ابهام دارد. زنان هم جایی که لازم است خود را شریک و جایی که لازم است خود را کارمند می‌بینند.

مدیرعامل مؤسسه خانواده امین با اشاره به مسئولیت دولت و حاکمیت تصریح کرد: یک زن اول شهروند یک کشور و بعد فرزند پدرش است، اما دولت از مسئولیت‌های خود جا خالی می‌دهد و زن را شهروند نمی‌داند. زن اگر بداند بعد از طلاق زندگی او نرمال است و بیمه، کار و خانه دارد، نیازی ندارد که شوهر خود را زندانی کند. دولت نمی‌تواند نقش عرضی داشته باشد، دولت باید در فرهنگ و سیاست‌گذاری کلی وارد شود و حق ورود به مسایل جزیی را ندارد. دولت باید به صورت کلان کار کند، نه این‌که در جزییات مردم را متوقع کند.

سطح تعهدات حقوقی بین همسران برابر نیست
رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده استانداری تهران خاطرنشان کرد: سطح تعهدات حقوقی بین همسران برابر نیست و همه تعهدات مالی برعهده مرد است و زن تنها تعهد اخلافی دارد. درواقع، بی‌تعهدی در برابر تعهدخواهی کار غلطی است.‌ سطح کیفرهای قضایی هم برابر نیست. مرد اگر نفقه ندهد دستگیر می‌شود، اما زن برای ترک خانه دستگیر نمی‌شود. جدایی و طلاق نتیجه همین تضادهاست و قوانین به دلیل ضعفی که دارند، بخش عمده‌ای از طلاق‌ها را هدایت می‌کنند.

وی در جمع‌بندی صحبت‌های خود گفت: نبود سازمان متکفل امور خانواده، فقدان قانون کارا و هوشمند، اخذ تعهدات قانونی خارج از توان زوج، کیفرهای نابرابر در تعهدات قانونی، تحمیل عرفی مقدمات ازدواج بر زوجین، فقدان مشاوران و مراکز کارآمد در امر ازدواج و طلاق، فقدان مهارت‌های زندگی و سوءاستفاده از قانون، بهادادن به رفتارهای نمادین بدون درست کردن اصول باعث افزایش طلاق شده است و زنان تنها و مردان رها، محصول این اتفاقات هستند. این آسیب‌ها باید از آموزش‌های مدرسه و تربیت و انتخاب همسر درست شود. 


نظرات()   
   
Grupo Coral
دوشنبه 20 خرداد 1398 15:43
A person necessarily lend a hand to make significantly posts I would state.
That is the first time I frequented your website page and so far?
I surprised with the research you made to create this actual put up incredible.
Fantastic task!
tinyurl.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 13:55
Thank you for the good writeup. It in reality used to be a leisure
account it. Look complicated to far delivered agreeable from you!
By the way, how can we be in contact?
viagra worth
یکشنبه 19 خرداد 1398 17:14

It is perfect time to make some plans for the future and it's time to be happy. I have read this post and if I may just I desire to recommend you few fascinating issues or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to learn even more things about it!
Jasmine
یکشنبه 19 خرداد 1398 08:44
I'm not sure exactly why but this weblog is loading incredibly slow for me.
Is anyone else having this issue or is it a problem on my
end? I'll check back later on and see if the problem still exists.
Grupo Coral
شنبه 18 خرداد 1398 10:31
Hi there to every , for the reason that I am genuinely keen of reading this website's post to be updated regularly.
It includes nice material.
Lavina
جمعه 17 خرداد 1398 22:24
Hi there, just became aware of your blog through Google,
and found that it is really informative. I am gonna watch
out for brussels. I'll be grateful if you continue this in future.
Numerous people will be benefited from your writing.
Cheers!
tinyurl.com
جمعه 17 خرداد 1398 11:32
I do consider all of the concepts you have presented to your post.
They're very convincing and will definitely work. Still, the posts are too short for
beginners. May just you please extend them a little from next
time? Thanks for the post.
Ernesto
پنجشنبه 16 خرداد 1398 17:10
Very good blog you have here but I was curious about if you knew of any forums
that cover the same topics talked about here?
I'd really like to be a part of group where I can get comments
from other knowledgeable individuals that share the same interest.
If you have any recommendations, please let me know.
Many thanks!
Steve
یکشنبه 12 خرداد 1398 20:00
This post is truly a pleasant one it helps new web users, who are
wishing for blogging.
tinyurl.com
یکشنبه 5 خرداد 1398 03:50
Helpful information. Lucky me I found your site
accidentally, and I am surprised why this twist of fate didn't happened earlier!

I bookmarked it.
Etsuko
چهارشنبه 1 خرداد 1398 14:39
It's fantastic that you are getting ideas from this paragraph as well
as from our argument made at this place.
tinyurl.com
چهارشنبه 1 خرداد 1398 09:47
Every weekend i used to pay a quick visit this site,
as i want enjoyment, since this this web site conations in fact nice funny data too.
Jacelyn
چهارشنبه 1 خرداد 1398 01:44
I have been surfing online more than three hours today, yet
I by no means found any attention-grabbing article like yours.
It's pretty worth sufficient for me. In my opinion, if all webmasters and
bloggers made excellent content as you probably did,
the internet shall be a lot more helpful than ever before.
tinyurl.com
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 03:00
If you want to take a good deal from this post then you have to apply such techniques to your won website.
Bryce
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 22:34
Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net
the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries
that they just don't know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having
side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get
more. Thanks
Daniel Dantas
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 11:44
Hi, its fastidious post about media print, we all be aware of media is a enormous source of facts.
tinyurl.com
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 17:01
Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is
truly informative. I am gonna watch out for brussels.
I'll appreciate if you continue this in future.
Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!
Karissa
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 13:22
Hello, I enjoy reading all of your article. I like to write a little comment to support
you.
Daniel Dantas
جمعه 13 اردیبهشت 1398 04:42
Your style is really unique compared to other folks I have read stuff from.
Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I'll just bookmark this site.
tinyurl.com
چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 21:44
If you would like to improve your experience just keep visiting
this web site and be updated with the hottest news posted here.
Albertina
دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 08:50
Incredible points. Outstanding arguments. Keep up the great effort.
Alex
یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 23:53
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added"
checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment.
Is there any way you can remove me from that service?
Many thanks!
Grupo Coral
شنبه 7 اردیبهشت 1398 08:04
each time i used to read smaller posts which as well clear their motive, and that is also happening with this
article which I am reading at this time.
Christie
شنبه 7 اردیبهشت 1398 06:02
Heya i am for the first time here. I came across this board and I
to find It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to give something again and help others
like you helped me.
http://tinyurl.com/y6svkh29
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 04:28
Inspiring story there. What occurred after? Thanks!
Augustus
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 13:20
hello!,I love your writing very so much! share we keep in touch more about your post on AOL?
I need a specialist on this space to unravel my problem.
Maybe that's you! Having a look forward to peer you.
http://tinyurl.com/yxt78ez5
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 10:33
We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your site offered us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our entire community will be grateful to you.
tinyurl.com
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 10:25
Simply wish to say your article is as astounding.
The clarity in your post is simply nice and i can assume you're an expert on this subject.
Well with your permission let me to grab your RSS feed to
keep updated with forthcoming post. Thanks a million and
please keep up the enjoyable work.
Leandro Martins de Almeida
پنجشنبه 29 فروردین 1398 15:33
If some one needs expert view concerning blogging then i advise him/her to pay a visit this webpage, Keep up the
pleasant work.
Leandro Martins de Almeida
پنجشنبه 29 فروردین 1398 04:21
It's really a nice and helpful piece of info. I'm satisfied that you simply shared this helpful information with us.
Please keep us informed like this. Thanks for sharing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
آخرین پست ها
html] [/html]