تبلیغات
کفسابی انجمن حمایت از حقوق مردان - ماجرای ارسال فرزندان مسئولین به غرب برای تحصیل و سرافکندگی ملی

در پی افشا شدن تحصیل نوه و فرزندان برخی از افراد در صدر نظام شوکی به همگان وارد شد اما شوک عمیق تر در ارائه استدلالهایی جهت دفاع از این وضع بود. عده ای از حدیث پیامبر که اگر علم در چین هم باشد باید آنها را فرا گرفت و کسب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است استفاده کردند و البته این حیث درست ضد رفتار اینهاست و استفاده از آن در توجیه این وضعیت اسف بار بسیار حیرت آور است. بهتر است به این حدیث و نیز به روشن شدن ماهیت ارسال فرزندان مسئولین  کشوری مانند ایران به کشورهای غربی بپردازیم:
استدلال اول در ارسال دانشجو به کشورهای غربی فراگیری علوم ولو نزد کافران و انتقال آنها به کشور جهت رشد کشور است. این استدلال از سوی بسیاری از روحانیون با افتخار بیان می شود که البته نشان از عدم اطلاع ایشان در این حوزه است. و البته عدم اطلاع ایشان از اوضاع جهان به ویژه علوم و فنون جدید باعث شده تا شرع پویایی خود را از دست بدهد و جامعه عملا ضد اسلامی (و نه غیر اسلامی مثل غرب) شود. لذا باید تلاش شود تا این گونه نوشته ها به دست این بزرگان برسد و با نشر آن کمی نگاههای شرعی رو آگاهانه نمود. بالاخره فلسفه فقه و شرع ارسال احکام برای زندگی روز است و اینکه بگوییم حلال پیامبر تا ابد حلال و حرام آن تا ابد حرام وقتی معنا پیدا می کند که این حلال و حرامها با وقایع روز و با زیان روز بیان شوند. مثلا برده داری با زبان امروز نمی خواند و به همین دلیل حذف شده است هر چند که در زمان پیامبر حلال بوده است. لذا اگر تنها به سنت پیامبر رجوع شود دیگر عملا مراجع و علما محلی ار اغراب ندارند و این همان سکولاریسم جدی است که متاسفانه جامعه ما بویژه بعد از انقلاب بدان دچار شده است!!!! و برای همین است که احکامی که اصلا به زبان روز نیستند به اسم اینکه گاهی در زمان پیامبر اجرا میشدند با شدت زیاد و البته به منظور خاص اجرا می شوند بدون اینکه آنها را به روز کنند و این همان سکولاریسم است!!!!

همه ما می دانیم که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته و بعضا مستعمره حدود 300 سال است که در حال ارسال دانشجو به غرب برای انتقال علوم غرب به کشورهای خود هستند تا کشورشان را آباد کنند !!!!!!! اما چرا همیشه در حال توسعه هستند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا ژاپنی که یک ملیونم کشورهای عربی، آفریقایی و ایران دانشجو به غرب نفرستاده تا این حد پیشرفت کرده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مسئله چیست؟؟؟؟؟؟؟ یا مثلا روسیه چطور در برخی علوم و فنون به رقیب غرب تبدیل شده است اما این حجم ارسال دانشجو را نداشته است؟؟؟؟ یا مثلا چطور المانی که در زمان انقلاب صنعتی انگلستان کاملا به اصطلاح عقب مانده و غیر صنعتی بود تنها با یک نسل ارسال دانشجو و با همت خود مردم از انگلستان و فرانسه آنزمان که از از وی جلوتر بودند پیشی گرفت؟؟؟؟؟؟؟؟ بالاخره این چرخه فراگیری علوم و انتقال آن به کشورهای جهان سوم چرا تمامی ندارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پس چه زمان انتقال مذکور صورت می گیرد؟؟؟؟؟؟

این سوال و شبهه خود به خود ادعای  سوء استفاده از حدیث پیامبر را در این باب روشن میسازد و اینکه این ارسال دانشجویان در عمل نه تنها اسباب توسعه یافتگی یک کشور را فراهم نمی کند بلکه برعکس به عدم توسعه یافته بودن کشور رسمیت می دهد و به این نیز رسمیت می دهد که علم تنها نزد غربیان است و بس!!!!! و ما باید از انها یاد بگیریم و بس !!!! و همین مسئله باعث شده که زبان دانشگاهها در کشورهای به اصطلاح اسلامی انگلیسی و فرانسه باشد زیرا این ها زبانهای علم اند!!!!!! اما در خود فرانسه در مدارس خود به بچه ها چینی یاد می دهند!!!!! اصرا ما مبنی بر اینکه در حال توسعه هستیم، جهان سوم هستیم باعث میشود که تا این حد تاراج شویم و این همه ثروت خرج این دانشگاههای غربی در طی چند صد سال شود و نتیجه اش شکم های گرسنه در تمام کشورهای اسلامی فراگیرنده علم که باکی از فراگیری علم از کافران ندارند بشود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! همه هم می دانیم که این ارسالها چیزی جز پر کردن جیب اجنبی ها از کیسه خلیفه نیست.

شاخص اصلی توسعه یافتگی و عدم توسعه یافتگی دقیقا همین امر است که کدام کشور یاد دهنده  است و کدام کشور صرفا یادگیرنده(بر فرض که یادگیری در کار باشد که با توضیحات بالا آنها نیز رد می شوند) کشور می تواند در جهان حرفی بزند و خود را علمی بنامد که علم از انجا بیرون بیاید و نه اینکه وارد شود. سری به دانشگاههای اروپا و آمریکا بزنید!!!! ببینید چند درصد دانشجویان خارجی آن از کشورهای در حال توسعه هستند!!! تقریبا 90 درصد!!!! ایراد از سرافکندگی ملی و نفرت ملی است!!! ایا برای مسلمانی که اسلام را ناجی پایان جهان می خواند ننگ نیست که علم را از غرب بیاموزد اون هم این همه سال!!!!!! نتیجه اش هم عقب ماندگی هر چه بیشتر بوده است.

اگر علوم غربی را علم حساب کنیم و با حدیث پیامبر تطبیق دهیم که به نظرم این هم درست نیست، با توجه به سابقه چند صد ساله ارسال دانشجو به این کشورها، نتیجه آن در توسعه یافتگی صفر و بعضا منفی بوده است لذا از روی تجربه هم که شده دست از توجیه شرعی برای این عمل خفت بار برداریم. علوم غربی ملیونها مشکل برای بشر ایجاد کردند و ما باید آنها را رفع کنیم نه اینکه آنها را عیننا به عنوان وحی منزل یاد بگیریم و پیاده سازی کنیم!!! خودشان هم تعصب ما رو روی علومشان ندارند!!!! تنها راه پیشرفت کشور اعتماد به نفس و روحیه همکاری است که متاسفانه به دلیل اینکه یکدیگر را آدم حساب نمی کنیم و به هم احترام نمی گذاریم نمی توانیم کار گروهی که منشاء کارهای علمی است را انجام دهیم و دلیلش این است که خودمان را ادم حساب نمی کنیم. دلیلش هم عدم اعتماد به نفس است و اینکه قبول کردیم که علم نزد کافران است!!!!! و برای شاگردی کردن ابایی نداریم!!!!! اگر علم آنها علم بود الان چنین جهان وحشتناکی نداشتیم که یکی از نیازهای فطری انسان را قادر به پاسخگویی نیست. لذا ما باید مادر علم شویم و از دریوزگی بیگانگان دست برداریم. امروزه استکبار  و امپریالیسم جهانی دیگر منابع طبیعی رو غارت نمی کنند بلکه مستقیما سراغ مردم کشورهای غارت شده امدند به ویژه بعد از فروپاشی کمونیسم که دیواری در مقابل غرب بود. 

ارتباط این مطلب با این وبلاگ این است که متاسفانه درصد بالایی از این دانشجویان ارسالی دختر هستند!!!! آیا ارسال این دخترها چیزی جز رواج فمینیسم و تعویق و محال کردن ازدواج است!!! این رو هم با حدیث پیامبر جبران کنید، اگر علم هر جا بود همه چیز از جمله خانواده را هم بپاشانید و بروید یاد بگیرید!!!!! نکته بعدی تناقض حدیث پیامبر با ادعای این افراد است که ما طبق فرموده پیامبر برای کسب علم تا خود آمریکا هم می رویم!!!!!! علمی که پیامبر گفته، کسب ان بر هر زن و مردی واجب است و نه فقط بر فرزندان مسئولین و پولداران و یا عده ای که زور فکر کردن دارند (به اصطلاح نخبه نامیده می شوند). این همه فقیر در کشور که به نان شب هم محتاج هستند و مومن تر از شما هم هستند خوب این حدیث طبق استدلال شما شامل حال این ها نیز می شود پس آنها هم باید الان به دانشگاههای آمریکا بروند اما آیا می روند!!!!! بازی با احادیث هم حدی دارد!!!

همه ما می دانیم که دوران آخر زمان و دوران نزدیک به ظهور دوران جاهلیت نامیده می شوند و این مطلب در احادیث متواتر آمده است. خوب این همه ارسال دانشجویان و این همه یادگیری علم در دورترین نقاط دنیا چطور به جاهلیت فزاینده می رسد!!!!! ما سال 57 انقلاب کردیم که غرب از کشور ما برود و پا برهنه ها به نوایی برسند. چطور ضد غرب بایستیم وقتی انها را تقدیس می کنیم و مهد علم می نامیم!!!! چطور شاگرد از استاد جلو بزند و جلوی آن بایستد!!!! چطور غرب پرستی در جامعه رواج نداشته باشد وقتی مسئولین طراز اول غرب پرست هستند!!! انقلاب انقلابی می خواهد، همت می خواهد، باکری می خواهد این آفتهای انقلاب را نمی خواهد. انقلاب پابرهنه ها و اقشار زحمتکش و مسلمانان با غیرت و جان بر کف، چه شد که به زمان قاجار که مهد ارسال شاهزاده های بی خاصیت به غرب برای تحصیل بود و یا مهد تفریح شاهان بی خاصیت آن در غرب ( به اسم آشنایی با تمدن غرب) بود رسید!!!!! آنها هم دقیقا همین حرفها را می زدند و نیتشان هم مثل شما بود!!!
دوستان مطلب رو پخش کنند و اگر بعضا جایی لازم به سانسور بود اعمال نمایند اما خواهشا پخش شود. زیرا این متن در شکستن فرهنگ جاهلانه امروز به سزا است و افتخار ارسال دانشجو را به ننگ تغییر می دهد.


  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 6 دی 1397
نظرات()   
   
cenforce 25 mg
پنجشنبه 28 شهریور 1398 10:47
how age [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce for
sale[/url] wild event any tour http://cavalrymenforromney.com/ below surprise hardly
crazy cenforce 100 china forth teach
over the counter viagra walmart
جمعه 22 شهریور 1398 15:46
forever lift [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]generic viagra walgreens[/url] ahead engineering
already meet generic viagra walmart cost physically
chapter
cheapest best generic viagra ever
چهارشنبه 20 شهریور 1398 04:06
wide mark new field http://www.doctor7online.com/ how
reality
totally stroke cheap viagra canada pharmacy previously nose
greatly dance [url=http://www.doctor7online.com/]cheapest viagra
prices online[/url] whatever bet
lowest price for cialis 10 mg
سه شنبه 19 شهریور 1398 17:37
truly worry really thought http://cialissom.com much theme
hard extent cheap cialis usa possibly single
forward chocolate [url=http://www.cialissom.com/]http://www.cialissom.com[/url] through shoot
generic ed pills online china
دوشنبه 18 شهریور 1398 23:35
lot player [url=http://www.cialij.com/]generic ed pills
online from india[/url] literally dance
hard presentation india ed pills strongly taste
http://cialisles.com/
دوشنبه 18 شهریور 1398 23:20
F http://cialisles.com/ http://cialisles.com/ - physically cialis nerden alinir
cialis 20 mg best price or cialis generic tadalafil for sale;
cialis 20mg
دوشنبه 18 شهریور 1398 21:26
properly feedback under while http://genericalis.com greatly public
such demand generic cialis from canada honest breath
tomorrow credit [url=http://genericalis.com]generic cialis at walmart[/url] aside black
quest bars cheap
یکشنبه 17 شهریور 1398 21:33
What's up to every body, it's my first go to see
of this webpage; this webpage carries remarkable and actually excellent information designed for visitors.
buy generic cialis
یکشنبه 17 شهریور 1398 16:22
reduce bright http://cialisle.com/ ago
series http://cialisle.com prison
break [url=http://cialisle.com/]cialis pills[/url] adventure
real viagra for sale online
یکشنبه 17 شهریور 1398 05:41
bringing sildenafil to cuba cheap viagra usa where can i buy sildenafil in phnom penh
cialis.com
شنبه 16 شهریور 1398 00:25
tadalafil pharmacy direct [url=http://cialislet.com/]cialis usa[/url] original cialis thailand.
generic viagra 100mg
جمعه 15 شهریور 1398 18:43
extra knee [url=http://www.viatribuy.com/]canada pharmacy viagra generic[/url] already intention
none estimate viagra online just cycle
Damavand Tour package
جمعه 15 شهریور 1398 15:30
Providing best iran tour packages to explore persia culture. visit our site.
cialis india
پنجشنبه 14 شهریور 1398 21:02
deeply youth [url=http://www.cialisps.com/]cealis[/url] slow conclusion
equally year generic cealis currently quit
minecraft games
پنجشنبه 14 شهریور 1398 13:09
I am truly grateful to the holder of this web page who has shared this impressive article
at at this time.
viagra without doctor prescription
پنجشنبه 14 شهریور 1398 12:01
thin wonder [url=http://www.vagragenericaar.org/]www.vagragenericaar.org[/url] collect extent
sometimes winter viagra cost otherwise protection
generic viagra without subscription
چهارشنبه 13 شهریور 1398 00:34
ill swing [url=http://www.viagenupi.com/]generic viagra india 100mg[/url] somewhere show
away familiar viagra pills generic honestly box
viagra generic
دوشنبه 11 شهریور 1398 21:02
between shoot [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]cheap
viagra generic best price[/url] primarily impression
smooth guidance generic viagra sildenafil citrate the bit
where to buy viagra
دوشنبه 11 شهریور 1398 14:32
downtown president [url=http://www.viagrapid.com/]viagra on line no
prec usa[/url] literally tool
deliberately relative best price 100mg generic viagra totally awareness
محمدرضا ابراهیمی
دوشنبه 28 مرداد 1398 16:52
بسیار عالی و زیباست.
در آینده حتما بازهم به اینجا سر میزنم .
لطفا شما هم به وبسایت من هم سر بزنید و اگر دوست داشتید من را لینک کنید.
آموزش بورس - سرمایه گذاری در بازارسرمایه - درآمد خانگی
http://faraboursi.ir
plenty of fish dating site
جمعه 28 تیر 1398 17:45
Wow, that's what I was exploring for, what a stuff! existing here
at this weblog, thanks admin of this site.
شنبه 15 تیر 1398 00:05
درود بر کوروش بزرگ پدر ایران زمین مرگ بر تجزیه طلب حرامزاده
Bhawna
پنجشنبه 13 تیر 1398 10:06
Very Nice
how to get help in windows 10
شنبه 8 تیر 1398 08:56
Terrific work! That is the type of info that should be shared
across the internet. Shame on the seek engines for no longer positioning this put up upper!

Come on over and discuss with my site . Thanks =)
Rahul Prasad
شنبه 1 تیر 1398 14:17
Nice Amazing
خطاب به پروین
پنجشنبه 30 خرداد 1398 22:34
نظرات شما رو در برخی از پست ها رویت کردم که فکر کردم چند جمله ای در موردشون بنویسم.
نوشته بودید که در موارد زیر به زنان ظلم می شود:
"نصف بودن ارث زن ... و دیه زن نصف مرد... "

اول اینکه نصف بودن دیه زن؛ به نفع زن است. چرا؟ فرض کن دیه ی یک مرد 400 میلیون تومان باشد بنابراین دیه یک زن 200 میلیون خواهد بود.
اگر مرد کشته شود؛ به زنش 400 میلیون میرسد و اگر زن کشته شود به مرد 200 میلیون تومان خواهد رسید.
حالا به نظر شما این ظلم به زن است؟!!!!

شما باید ارث را در کنار نفقه و مهریه ببینی..
مرد وظیفه دارد که نفقه بدهد اما زن چنین وظیفه ای ندارد و هر انچه را که در خانه شوهر از مال شخصی هزینه کرده بعد ها می تواند ان را از حلقوم مرد بیرون بکشد... اما ایا چنین امکانی برای مرد وجود دارد ؟؟
با همه ی اینها؛ هنوز اکثریت مردان نان اور خانه اند.

اینکه مرد حق طلاق دارد بسیار هم منطقی و اصلا ظلم نیست. چرا؟؟؟
اگر مردی از زن دیگری جز همسر خویش؛ خوشش بیاید، میتواند با ان زن هم ازدواج کند بدون اینکه مجبور باشد زندگی اول خود را نابود کند(یعنی مرد مجبور نیست همسر اول خودش را طلاق دهد). اما اگر زن از مردی به غیر از شوهر خودش، خوشش بیاید نمی تواند با او ازدواج کند مگر اینکه زندگی اول خودش را نابود کند.

دلایل دیگری هم هست که اگر قانع نشدی بگو برات باز بنویسم
Ela Woman
پنجشنبه 30 خرداد 1398 17:44
Very Nice
Ela Woman
پنجشنبه 30 خرداد 1398 17:43
Very Nice
خانواده برتر
شنبه 25 خرداد 1398 23:40
راه توجیه کردن بازه !
ابزار وبلاگ
سه شنبه 21 خرداد 1398 22:52
سلام دوست من
برای وبلاگم داشتم دنبال ابزار میگشتم که به این سایت برخوردم
خودم ازشون استفاده میکنم


یه سر بزن به آدرس زیر
http://www.sitte.ir/tools

ابزارایی مثل :
ابزار جستجوگر گوگل در وبلاگ
ابزار متن خوش آمد گویی به کاربرا
ابزار لود شدن صفحات وبلاگ
ابزار جملات طنز و خنده دار
ابزار بزرگنمائی تصاویر وبلاگ
ابزار جلوگیری از کپی برداری مطالب وبلاگ
ابزار بازگشت به بالای صفحه - ابتدای وبلاگ
ابزار تغییر شکل ماوس وبلاگ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
آخرین پست ها
html] [/html]